Raport zintegrowany
2022

2.5 Przychody z umów z klientami Grupy Kapitałowej – podział geograficzny według lokalizacji finalnych odbiorców

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021 do 31.12.2021
KGHM Polska Miedź S.A. KGHM INTERNATIONAL LTD. Sierra Gorda S.C.M.* Pozostałe segmenty Pozycje uzgadniające do danych skonsolidowanych Dane skonsolidowane Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Eliminacja danych segmentu Sierra Gorda S.C.M. Korekty konsolidacyjne
Polska 7 158  17 12 474 (17) (10 646) 8 986 7 608
Niemcy 5 502  101 5 603 3 787
Chiny 2 147 1 595 1 701 (1 701) 3 742 4 158
Włochy 2 319  29 2 348 2 022
Czechy 2 250  19 2 269 1 828
Wielka Brytania 1 676  6 1 682 1 290
Węgry 1 408  11 1 419 1 129
Stany Zjednoczone Ameryki  997  198  7  16 (7) (1) 1 210 2 261
Francja  896  5  901  794
Kanada  50  855 (40)  865  527
Szwajcaria  790  7  797  590
Australia  787  787 1 020
Austria  542  28  570  457
Tajlandia  437  5  442  463
Chile  7  304 1 231  1 (1 231) (1)  311  201
Turcja  282  15  297  130
Wietnam  231  231  336
Słowacja  178  19  197  140
Filipiny  173  173  91
Rumunia  138  4  142  258
Słowenia  130  2  132  150
Meksyk  92  92
Malezja  72  72  47
Tajwan  69  69
Korea Południowa  68  54 (54)  68  58
Belgia  51  16  67  29
Japonia  64  786 (786)  64  139
Bułgaria  29  18  47  41
Szwecja  31  31  56
Dania  27  1  28  44
Bośnia i Hercegowina  23  2  25
Litwa  3  19  22  12
Estonia  14  3  17  20
Norwegia  16  16  15
Holandia  7  127 (127)  7  4
Rosja  6  6  26
Indie  10 (10)
Brazylia  38 (38)  8
Pozostałe kraje  77  3  35 (3)  112  64
RAZEM 28 429 3 217 3 974 12 889 (3 974) (10 688) 33 847 29 803
* 55% udziału Grupy Kapitałowej w przychodach Sierra Gorda S.C.M.
Wyniki wyszukiwania