Raport zintegrowany
2022

Kluczowe dane liczbowe

GRI
Spis treści
GRI
  • 404-1
  • 404-2
2022 2021
Kategoria stanowiskowa Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Zarząd 15,7 36,8 18,1 52,2
Najwyższa kadra zarządzająca 27,3 54,5 22,3 47,9
Kadra kierownicza 27,9 46,1 23,2 27,8
Stanowiska nierobotnicze 14,8 23,1 11,4 16,5
Stanowiska robotnicze 21,7 25,7 22,1 26,6
2022 2021
Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.
Średnia liczba godzin szkoleniowych na pracownika, w tym: 20,3 25,9 19,7 24,8
Kobiety 12,8 27,2 11,5 17,7
Mężczyźni 21,9 25,8 21,5 25,3
Wyniki wyszukiwania