Raport zintegrowany
2022

Wolontariat pracowniczy i akcje społeczne

GRI
Spis treści

Istotnym obszarem działań społecznych jest realizowany od 2014 r. program wolontariatu pracowniczego „Miedziane Serce”. Pracownicy mogą brać udział w inicjatywach wolontariackich i dobroczynnych przy wsparciu pracodawcy.

GRI
  • 2-29
  • 403-6
Obszary zaangażowania w programie „Miedziane Serce” w 2022 r.
Zbiórki rzeczowe i finansowe
Wspieranie biegaczy
Akcje dla dzieci
Popularyzacja profilaktyki nowotworowej
Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Pomimo wciąż istniejącego zagrożenia pandemicznego w 2022 r. udało się przeprowadzić sześć oficjalnych koleżeńskich zbiórek rzeczowych na rzecz potrzebujących: cztery akcje związane z promocją aktywnego trybu życia połączone z akcjami charytatywnymi, trzy projekty edukacyjne oraz dwie koleżeńskie zbiórki finansowe na rzecz potrzebujących kolegów.

„Pączek ze szlachetnym nadzieniem” to największa, coroczna akcja charytatywna realizowana w miedziowej spółce w tłusty czwartek. W tym dniu pracownicy-wolontariusze KGHM dystrybuują pączki w kopalniach, hutach i biurach spółki, a pieniądze ze sprzedaży są przekazywane na leczenie i rehabilitację dzieci pracowników KGHM. W trosce o bezpieczeństwo w 2022 r., przy wciąż istniejącym zagrożeniu pandemicznym, akcja po raz pierwszy odbyła się w formie zbiórki online, a pączki nie były dystrybuowane na oddziałach. Mimo tej zmienionej formuły udało się osiągnąć 160% założonego celu.

Ze względów bezpieczeństwa dopiero po złagodzeniu pandemicznych obostrzeń wolontariusze mogli zaangażować się w tradycyjną akcję wspierania sportowców na trasie Letniego Biegu Piastów.

Wolontariusze KGHM angażują się w akcje na rzecz podopiecznych domów dziecka i lokalnych placówek edukacyjno-opiekuńczych. W czasie świąt Bożego Narodzenia obdarowują dzieci przygotowanymi paczkami z upominkami. W roku 2022 zaprosili podopiecznych Domu Dziecka w Wilkowie na spotkanie wigilijne w KGHM, podczas którego przekazali wymarzony głośnik.

Ważnym obszarem zaangażowania wolontariuszy z Oddziału Zakłady Wzbogacania Rud (ZWR) jest zaangażowanie w akcje edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży. W 2022 r., wykorzystując specjalnie opracowane autorskie programy edukacyjne „Dzieci Miedzi” i „Św. Barbara” odwiedzili 44 placówki, docierając z wiedzą na temat wydobycia i przetwórstwa miedzi, a także tradycjami górniczymi do niemal 4 tys. dzieci
i pracowników oświatowych.

W 2022 r. KGHM po raz kolejny zaangażował się w działania popularyzujące profilaktykę raka piersi. Podjęte w ramach różowego października działania miały na celu budowanie świadomości i wiedzy wśród pracownic. Na czas trwania akcji większość zakładów Spółki została podświetlona na różowo, a pracownice otrzymały drobny upominek oraz pamiątkową kartkę z przypomnieniem, jak ważne są badania profilaktyczne, i praktycznymi informacjami, w tym numerami telefonów do rejestracji na badania profilaktyczne. Aby podkreślić solidarność z ideą przyświecającą akcji, 22 października 2022 r. pracownicy oddziałów KGHM dodawali różowe elementy do swojego ubioru.

KGHM przypomniał także męskiej załodze o badaniach w kierunku wczesnego wykrycia raka jąder. W zachęceniu do ich przeprowadzenia badań pomagali np. piłkarze ręczni Zagłębia Lubin czy znany skialpinista i Ambasador KGHM – Andrzej Bargiel.

Wszyscy zaangażowani w wolontariat pracownicy zostali docenieni podczas obchodów Dnia Wolontariusza i Mikołajek w sportowym stylu. Z tej okazji dla dzieci wolontariuszy i osób w sposób szczególny angażujących się w życie Spółki specjalny trening poprowadził Marcin Gortat. Zorganizowane wydarzenie było elementem podziękowania Spółki swoim pracownikom za ich pomoc i współdziałanie w ramach Wolontariatu KGHM.

Wyniki wyszukiwania