Raport zintegrowany
2022

Relacje Inwestorskie

Spis treści

Zespół Relacji Inwestorskich w imieniu Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. prowadzi otwarty dialog z uczestnikami rynku kapitałowego, robiąc to zgodnie z polityką transparentności firmy oraz najlepszymi praktykami Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Spółka wypełnia obowiązki informacyjne poprzez publikację raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez oficjalny system raportowania (ESPI). Rok 2022 był kolejnym rokiem intensywnych działań KGHM Polska Miedź S.A. w zakresie komunikacji z inwestorami.

Głównymi działaniami podejmowanymi przez Spółkę były:

Spółka aktywnie spotyka się z inwestorami i analitykami w Polsce i za granicą podczas konferencji organizowanych przez brokerów. W 2022 r. Spółka wzięła udział w kilkunastu konferencjach inwestorskich oraz w około 100 spotkaniach z zarządzającymi i analitykami reprezentującymi fundusze inwestycyjne i emerytalne oraz inne firmy zarządzające aktywami.

Departament Relacji Inwestorskich organizuje spotkania z Zarządem w celu omówienia wyników finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej. W 2022 r. publikacje wyników finansowych powiązane były z konferencjami dla wszystkich interesariuszy, transmitowanymi na żywo w Internecie w języku polskim i angielskim, z możliwością zadawania pytań drogą mailową. Zapisy wideo konferencji są dostępne na stronie internetowej Spółki www.kghm.com, w zakładce Inwestorzy.

Spółka cyklicznie organizuje wydarzenia dla rynku kapitałowego. Tego typu spotkania mają na celu zapoznanie inwestorów z realizacją strategii wzrostu, bieżącą sytuacją operacyjną i finansową Grupy Kapitałowej oraz poszczególnych jej aktywów. We wrześniu 2022 r., po przerwie wywołanej pandemią, Departament Relacji Inwestorskich, wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych, zorganizował w Spółce Dzień Inwestora Indywidualnego. Zaproszeni goście zjechali do kopalni, odwiedzili Hutę Miedzi „Głogów” (Wydział Metali Szlachetnych) oraz Zakład Hydrotechniczny wraz z nową Kwaterą Południową. Kolejnym etapem wizyty było uczestnictwo w prezentacjach kadry zarządzającej oraz wspólnym panelu dyskusyjnym w Centrali KGHM Polska Miedź S.A., gdzie omawiano tematy z zakresu finansów, strategii, produkcji oraz sytuacji makroekonomicznej.

W 2022 r. KGHM Polska Miedź S.A. po raz kolejny wzięła aktywny udział w konferencji WallStreet i była Partnerem Głównym 26. edycji tej konferencji. W ramach konferencji przedstawiciele KGHM wzięli udział w panelu dyskusyjnym, przeprowadzili wykład merytoryczny i udzielili wywiadu do kwartalnika „Akcjonariusz”. Na stronie konferencji, przez cały czas jej trwania, dostępne było wirtualne stoisko KGHM.

Przedstawiciele Spółki są dostępni dla inwestorów indywidualnych podczas czatów inwestorskich on-line. Organizowane są one cyklicznie po publikacji wyników finansowych przez Spółkę.

W 2022 r. przeprowadzono cztery czaty z udziałem inwestorów.

Kontynuowana inicjatywa związana z publikacją Newslettera dla Inwestorów, który podsumowuje najważniejsze wydarzenia kwartału i jest dystrybuowany do subskrybentów drogą mailową. Celem publikacji jest zapewnienie odbiorcom źródła rzetelnej wiedzy o KGHM i globalnym rynku miedzi oraz ułatwienie analizy i oceny możliwości, jakie wiążą się z inwestowaniem w akcje Spółki.

Dedykowany inwestorom i analitykom profil Relacji Inwestorskich KGHM jest dostępny na portalu społecznościowym LinkedIn. Jest to miejsce, gdzie dzielimy się wiadomościami, które mogą zainteresować uczestników rynku kapitałowego.

Informacja kierowana do inwestorów i analityków dotycząca istotnych zdarzeń dla Spółki oraz Grupy Kapitałowej. W formie cyklicznej IR Release udostępniany jest po każdej publikacji wyników kwartalnych i dystrybuowany w formie mailingowej oraz dostępny dla wszystkich interesariuszy na stronie korporacyjnej Spółki.

W 2022 r. raporty analityczne na temat KGHM Polska Miedź S.A. opracowywane były przez dziewięciu analityków „sell-side” z Polski oraz ośmiu z zagranicy.
Wykaz biur maklerskich sporządzających raporty analityczne o KGHM Polska Miedź S.A.
Polska
Biuro Maklerskie mBanku Dom Maklerski BOŚ Santander Biuro Maklerskie
Dom Maklerski Banku Handlowego Erste Group IPOPEMA Securities
Biuro Maklerskie PKO BP Trigon Dom Maklerski Biuro Maklerskie Pekao
Zagranica
Bank of America Merrill Lynch Global Mining Research Goldman Sachs
Morgan Stanley UBS WOOD & Company
JP Morgan EVA Dimensions
Wyniki wyszukiwania