Raport zintegrowany
2022

Zarządzanie chemikaliami

Spis treści

KGHM Polska Miedź S.A. jako jedna z wiodących firm produkujących metale nieżelazne w Europie stosuje zasady odpowiedzialnego zarządzania chemikaliami, zgodne z unijnymi rozporządzeniami REACH i CLP.

Spółka zarejestrowała w Europejskiej Agencji Chemikaliów wszystkie substancje wprowadzane do obrotu. W ramach strategii wdrażania REACH stała się członkiem kilku konsorcjów REACH, które zarządzają procesem rejestracji substancji i półproduktów wchodzących w skład konsorcjum:

  • Konsorcjum Miedzi REACH,
  • Europejskiej Federacji Metali Szlachetnych,
  • Konsorcjum Ołowiu REACH,
  • Konsorcjum Niklu REACH,
  • Konsorcjum Selenu i Telluru REACH,
  • Konsorcjum Związków Miedzi REACH.

W 2022 r. konsorcja pracowały nad aktualizacją dokumentacji rejestracyjnych dla substancji i półproduktów uwzględniających najnowsze wyniki badań oraz najnowsze wytyczne Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo Ochrony Środowiska oraz kryteriami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, Huta Miedzi „Głogów”, Huta Miedzi „Legnica” oraz Rejony Zakładów Wzbogacania Rud „Rudna” i „Polkowice” zostały zaliczone do grupy zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Każda substancja zaklasyfikowana jako substancja niebezpieczna stosowana w toku produkcji posiada aktualną Kartę charakterystyki. Zgodnie z zaleceniami producenta substancje są transportowane, stosowane i magazynowane według zaleceń wskazanych w przedmiotowych kartach.

Wyniki wyszukiwania