Raport zintegrowany
2022

Światowy rynek handlu produktami grupy

Spis treści

Rynki poszczególnych produktów będących w ofercie KGHM cechują odrębne zasady i zwyczaje obrotu handlowego oraz stosowane standardy cenowe. Ich nieporównywalność związana jest również z charakterystyką produktów, która ma wpływ na ich zastosowanie oraz różnorodność uczestników rynku. Szczegółowy opis rynków poszczególnych produktów jest dostępny w Sprawozdaniu Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. oraz Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za 2022 r.

Produkcja miedzi rafinowanej w Spółkach Grupy Kapitałowej KGHM wyniosła w 2022 r. 593 tys. t, co stanowi ok. 2,4% produkcji globalnej.

Całkowita produkcja miedzi w formie walcówki na świecie szacowana jest przez CRU na 19,7 mln t w 2022 r.

W 2022 r. produkcja walcówki i drutu w KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła 284,8 tys. t, co odpowiadało za blisko 11% produkcji w Europie. Ten wynik plasuje Spółkę w czołówce europejskich producentów tych półproduktów z miedzi.

Ok. 72% światowej produkcji srebra metalicznego jest pozyskiwane w formie produktu ubocznego wydobycia rudy innych metali. Światowa produkcja górnicza srebra w 2022 r. wg wstępnych szacunków Metals Focus wyniosła 26 tys. t.

KGHM sprzedaje srebro w postaci gąsek oraz granulatu (produkcja ma miejsce w Hucie Miedzi „Głogów”) i jest jednym z największych producentów srebra metalicznego na świecie. W 2022 r. produkcja sprzedana srebra KGHM Polska Miedź S.A. osiągnęła poziom 1338 t, co uplasowało spółkę w czołówce światowych producentów srebra.

Wyniki wyszukiwania