Raport zintegrowany
2022

Struktura Organizacyjna Spółki i Grupy

GRI
GRI
 • 2-2

Struktura organizacyjna KGHM Polska Miedź S.A.

W 2022 r. w skład wielooddziałowego przedsiębiorstwa Spółki, działającego w ramach KGHM Polska Miedź S.A., wchodziła Centrala Spółki i dziesięć Oddziałów.

Struktura organizacyjna KGHM Polska Miedź S.A.

Górnictwo
 • Zakłady Górnicze „Lubin”
 • Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”
 • Zakłady Górnicze „Rudna”
 • Zakłady Wzbogacania Rud
 • Zakład Hydrotechniczny
Hutnictwo
 • Huta Miedzi „Głogów”
 • Huta Miedzi „Legnica”
 • Huta Miedzi „Cedynia
Pozostałe
 • Centrala
 • Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego
 • Centralny Ośrodek Przetwarzania Informacji

Struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

GRI
 • 2-2
 • 2-6

Na 31 grudnia 2022 r. w skład Grupy Kapitałowej wchodziła Jednostka Dominująca – KGHM Polska Miedź S.A. i 65 jednostek zależnych, zlokalizowanych na czterech kontynentach: w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji. Część jednostek zależnych tworzyło własne grupy kapitałowe. Największa z nich, zarówno pod względem liczebności podmiotów, jak i wysokości kapitałów, to Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD., której główne aktywa zlokalizowane są w Kanadzie, USA i Chile. W jej skład wchodziły spółka KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz 25 jej jednostek zależnych.

Segmenty sprawozdawcze Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

KGHM Polska Miedź S.A. KGHM INTERNATIONAL LTD. Sierra Gorda S.C.M. Pozostałe segmenty
Przedmiot działalności Produkcja górnicza i hutnicza metali – Cu, Ag, Au Produkcja górnicza metali – Cu, Ni, Au, Pt, Pd, Ag Produkcja górnicza metali – Cu, Mo, Au, Ag
 • Spółki wspierające główny ciąg technologiczny KGHM Polska Miedź S.A.
 • Spółki wchodzące w skład tzw. Polskiej Grupy Uzdrowisk
 • Spółki odgrywające istotną rolę w realizacji polityki CSR
 • Pozostałe spółki, w tym spółki celowe struktury holdingowej
Najistotniejsze aktywa produkcyjne Kopalnie podziemne
 • ZG „Lubin”
 • ZG „Polkowice-Sieroszowice”
 • ZG „Rudna” Huty miedzi
 • HM „Legnica”
 • HM „Głogów I” i HM „Głogów II”
 • Walcownia HM „Cedynia”
Kopalnia Robinson w USA (odkrywkowa) Kopalnia Sierra Gorda w Chile (odkrywkowa)
Najważniejsze projekty rozwojowe
 • Głogów Głęboki-Przemysłowy

Projekty przedprodukcyjne i eksploracyjne w południowo-zachodniej Polsce

Projekt Victoria w ramach Zagłębia Sudbury w Kanadzie – budowa kopalni podziemnej miedzi i niklu Projekt Sierra Gorda Oxide w Chile

Do żadnego z wyżej wymienionych segmentów nie zostały zaklasyfikowane spółki:

 • Future 1 Sp. z o.o., która pełni funkcje holdingowe w stosunku do Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD.;
 • Future 3 Sp. z o.o., Future 4 Sp. z o.o., Future 5 Sp. z o.o. (które funkcjonują w ramach struktury związanej z utworzeniem Podatkowej Grupy Kapitałowej).

Struktura Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., stan na dzień 31.12.2022 r.

Wartość procentowa udziału stanowi udział łączny Grupy Kapitałowej.

Struktura Grupy Kapitałowej KGHM International LTD., stan na dzień 31.12.2022 r.

Wartość procentowa udziału stanowi udział łączny Grupy Kapitałowej.

Wyniki wyszukiwania