Raport zintegrowany
2022

Dywidenda

Spis treści

Nr 6/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie podziału zysku za rok 2021 w wysokości 5 169 mln PLN, wypracowany zysk podzielono w następujący sposób: na dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 600 mln PLN (3,00 PLN/akcję) oraz przekazanie kwoty 4 569 mln PLN na kapitał zapasowy Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. ustaliło dzień dywidendy za rok 2021 na dzień 7 lipca 2022 r., termin wypłaty dywidendy za rok 2021 na dzień 14 lipca 2022 r.

Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi.

Wyniki wyszukiwania