Raport zintegrowany
2022

Polityka BHP

Spis treści

Spółka od roku 2014 posiada jednolitą Politykę BHP, która została zredefiniowana w roku 2020. Wszystkie stanowiska pracy mają zidentyfikowane zagrożenia.

Ocena ryzyka na stanowisku pracy jest stałym elementem w obszarze BHP, dotyczy wszystkich pracowników i jest aktualizowana na bieżąco. Prowadzony jest stały monitoring stanu środowiska pracy oraz przeprowadzane są okresowe przeglądy i oceny możliwych zagrożeń, przeglądy wyposażenia, sprzętu oraz wymagane badania techniczne i homologacje. Ważnym elementem dbania o skuteczność wdrażanych działań jest edukacja pracowników, dlatego cała kadra jest zapoznana z oceną ryzyka występującego dla danego stanowiska pracy. Spółka ma wdrożone procedury dotyczące identyfikacji incydentów i mitygacji sytuacji niebezpiecznych, a nowe regulacje i wymogi prawne w zakresie bezpieczeństwa pracy są niezwłocznie wdrażane.

KGHM Polska Miedź S.A. otrzymała „Złotą kartę lidera bezpiecznej pracy” na lata 2023-2024, przyznaną przez Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Jest to wyraz uznania dla uzyskanych wyników w zakresie poprawy warunków pracy, bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy. KGHM jest jedynym reprezentantem górnictwa podziemnego oraz przetwórstwa metali, który otrzymał to wyróżnienie.

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy jest inicjatywą Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego oraz środowisk gospodarczych reprezentujących różne branże.

Wyniki wyszukiwania