Raport zintegrowany
2022

Inwestycje proekologiczne

Spis treści
GRI
  • 3-3
  • 3-3
  • Wskaźnik własny

Wychodzenie naprzeciw rygorystycznym normom środowiskowym możliwe jest dzięki systematycznemu modernizowaniu istniejących instalacji oraz nowym inwestycjom. W 2022 r. Spółka wydała na realizację inwestycji proekologicznych ok. 250 mln PLN. Największe wydatki, przekraczające 195 mln PLN, poniesione zostały w związku z utrzymaniem, modernizacją i rozbudową Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych „Żelazny Most” wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

Nakłady poniesione przez Oddział Zakład Hydrotechniczny w roku 2022 stanowią odpowiednio: 99% wartości nakładów przeznaczonych w KGHM na inwestycje proekologiczne związane z gospodarką ściekową, 98% z gospodarką wodną, a 88% z gospodarką odpadami. Znaczące nakłady – ok. 30 mln PLN – poniesione zostały w związku z inwestycjami służącymi ochronie powietrza atmosferycznego, z czego 90% przeznaczono na inwestycje prowadzone w Hutach Miedzi „Legnica” i „Głogów”, modernizując lub rozbudowując instalacje odpylające. Na inwestycje realizowane w ramach Programu BATAs w roku 2022 przeznaczono ponad 21 mln PLN.

W zakresie inwestycji KGHM związanych z ochroną klimatu największy udział (46% – ponad 5 mln zł) w roku 2022 miał Oddział Zakłady Wzbogacania Rud, prowadząc systematyczną wymianę urządzeń elektrycznych na energooszczędne, zmniejszając emisję pośrednią CO2.

Wyniki wyszukiwania