Raport zintegrowany
2022

Nasze polityki

Spis treści
Głównymi regulacjami w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w KGHM Polska Miedź S.A. są:
  • Regulamin pracy w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. organizujący i porządkujący proces pracy oraz prawa i obowiązki zarówno pracodawcy, jak i pracowników. Ponadto, regulamin formułuje tryb i zasady rozliczania czasu pracy, udzielania urlopów, termin i sposób wypłaty wynagrodzenia oraz definiuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. W regulaminie znaleźć można również stosowane praktyki w zakresie nagród i wyróżnień, a także kary za naruszenie porządku i dyscypliny pracy.
  • Polityka Międzynarodowej Mobilności w Grupie Kapitałowej KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. realizowana od 2015 r. (i zaktualizowana 27 kwietnia 2020 r.) w związku z nabyciem przez spółkę aktywów zagranicznych. Polityka ujednolica zasady zagranicznych oddelegowań pracowników oraz usprawnia funkcjonowanie procesu mobilności. Polityka funkcjonuje wspólnie z Procedurą Realizacji Polityki Międzynarodowej Mobilności w Grupie Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.
  • W czerwcu 2022 r. zaktualizowana została umowa dotycząca oddelegowań pracowników pomiędzy spółkami Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz Sierra Gorda Sociedad Contractual Minera w związku ze zmieniającymi się potrzebami biznesowymi w zakresie wsparcia działalności Sierra Gorda SCM przez pracowników oddelegowanych z Grupy Kapitałowej KGHM oraz koniecznością zabezpieczenia Spółek Grupy Kapitałowej przed permanentnym odpływem kadr. W roku 2022 proces mobilności międzynarodowej obejmował 10 pracowników Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. Oddelegowania do spółek w Chile, Kanadzie czy USA są dla Grupy KGHM Polska Miedź S.A. inwestycją o istotnym znaczeniu, gdyż zaspokajają lokalne potrzeby kadrowe oraz rozwijają potencjał zawodowy pracowników, a to z kolei wpływa na podwyższanie konkurencyjności Spółki.
Wyniki wyszukiwania