Raport zintegrowany
2022

Profilaktyka zagrożeń naturalnych

Spis treści

Działalności górniczej KGHM Polska Miedź S.A. towarzyszą zagrożenia naturalne. Największym jest zagrożenie ze strony górotworu, które powoduje występowanie wstrząsów górniczych oraz ich potencjalnych skutków w postaci tąpnięć, zawałów, odprężeń.

Są one bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa pracowników, gdyż w ich następstwie może dochodzić do poważnych wypadków o ciężkich lub śmiertelnych skutkach oraz uszkodzeń maszyn, urządzeń oraz infrastruktury dołowej, a także przestojów w eksploatacji. Spółka od wielu lat prowadzi liczne działania dotyczące profilaktyki tąpaniowej i zawałowej, obejmujące systematyczne obserwacje sejsmologiczne, bieżącą ocenę stanu górotworu wraz z wyznaczaniem stref szczególnego zagrożenia tąpaniami. Dobiera się rozmiary, kształt i ilości komór oraz filarów międzykomorowych oraz rozmiary filarów ochronnych, jak i projektuje się najkorzystniejszy kierunek postępu eksploatacji, optymalną kolejność wybierania złoża dla minimalizacji lokalnych koncentracji naprężeń w górotworze.

Stosowane są również tzw. aktywne metody profilaktyki tąpaniowej i zawałowej polegające na prowokowaniu zjawisk dynamicznych grupowymi strzelaniami przodków, a także za pomocą strzelań odprężających w złożu lub w jego spągu. W przypadku innych zagrożeń naturalnych również podejmowane są liczne przedsięwzięcia techniczne i organizacyjne ukierunkowane na mitygację związanych z nimi ryzyk.

Wyniki wyszukiwania