Raport zintegrowany
2022

O KGHM

GRI

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. jest globalną oraz innowacyjną organizacją, która prowadzi zaawansowaną technologicznie działalność poszukiwawczo-wydobywczą oraz hutniczą.

GRI
 • 2-1
 • 2-6

KGHM od ponad 60 lat wydobywa i przetwarza cenne zasoby naturalne Ziemi, dostarczając światu produkty wspierające zrównoważony rozwój. Niezachwiany dostęp do miedzi i metali szlachetnych jest kluczowym warunkiem osiągnięcia przez największe zachodnie gospodarki neutralności klimatycznej. KGHM jest jedynym producentem miedzi pochodzącej z własnych zasobów górniczych w dużej skali na terenie Unii Europejskiej.

* Wydatki związane z aktywami górniczymi i hutniczymi, inwestycje kapitałowe dotyczące aktywów polskich i zagranicznych.

Produkty Grupy wspierają zieloną transformację światowej gospodarki, natomiast KGHM stale modyfikuje również własny profil działalności, aby osiągnąć neutralność klimatyczną w perspektywie roku 2050 oraz zredukować do roku 2030 łączne emisje zakresu 1 i 2 o 30% względem 2020 roku (z poziomu 3,03 mln Mg eCO2). Dążenie do zrównoważonego rozwoju poprzez rozwijanie własnych niskoemisyjnych mocy wytwórczych (budowa oraz akwizycje projektów fotowoltaicznych i wiatrowych, a także – w perspektywie długoterminowej – wykorzystanie małych reaktorów jądrowych), stanowi jeden z głównych filarów Strategii Grupy. Więcej informacji na temat dekarbonizacji modelu biznesowego i budowy portfolio własnych aktywów energetycznych można odnaleźć w sekcji Nasz wpływ na środowisko naturalne

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. jest obecna na czterech kontynentach: w Europie, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej i Azji. Sercem organizacji jest największe w Europie złoże rudy miedzi zlokalizowane w południowo-zachodniej Polsce. Zasięg geograficzny działalności Grupy opisany jest w sekcji Nasze aktywa. 

4
kontynenty
projekty górnicze w Europie, Ameryce Południowej, Ameryce Północnej, Azji
40
mln t
zasoby rud miedzi kontrolowane przez Grupę
34 000
zmotywowanych i kompetentnych pracowników
4 118
mln PLN*
wartość inwestycji w Grupie w 2022 r. w porównaniu z 3 890 mln PLN w 2021 r.

Misja Spółki odzwierciedla cel przedsiębiorstwa „by zawsze mieć miedź”, a konsekwentnie realizowaną przez nią wizją pozostaje „efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów w celu osiągnięcia pozycji lidera zrównoważonego rozwoju”.

Dzięki bogatemu doświadczeniu, otwartości i stałemu podnoszeniu kompetencji pracowników firma zbudowała unikalną kulturę współdziałania i osiągnęła wysoką pozycję na arenie międzynarodowej. W 2022 roku zajęła ósmą pozycję wśród globalnych górniczych producentów miedzi1 i drugie miejsce w produkcji srebra2. KGHM cieszy się reputacją wiarygodnego producenta, zaufanego kontrahenta. Jest też odpowiedzialnym pracodawcą, ceniącym zaangażowanie i odmienność kulturową swoich pracowników na całym świecie. Zatrudnia ponad 34 tysiące osób przekonanych, że to, co robią, jest ważne.

1 KITCO 2023.
2 World Silver Survey 2023.

Na 2022 rok przypadało kilka istotnych jubileuszy

Odkrycie 23 marca 1957 roku jednego z największych na świecie złóż rudy miedzi, zlokalizowanego na Dolnym Śląsku, stało się stabilnym i silnym fundamentem, na którym wyrosło nowoczesne przedsiębiorstwo KGHM Polska Miedź S.A. Budowa każdego zakładu górniczego czy przeróbki, a także hut były ogromnym wyzwaniem technologicznym, wymagającym rozwiązania licznych problemów geologicznych, konstrukcyjnych i społecznych. Do pracy w KGHM ściągali najwybitniejsi inżynierowie, geolodzy, fizycy i konstruktorzy. To dzięki ich współdziałaniu – zarówno wewnątrz interdyscyplinarnych zespołów, jak i ze społecznościami lokalnymi – powstały nowoczesne i przyjazne środowisku naturalnemu kopalnie, zakłady przetwórstwa oraz huty.

Oddział Jednostka Ratownictwa Górniczo-Hutniczego (JRGH) został powołany 1 stycznia 1997 roku w miejsce Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego. Zadania JRGH obejmują niesienie niezbędnej pomocy wszystkim oddziałom KGHM Polska Miedź S.A. w szerokim spektrum działań: likwidacji skutków pożarów, tąpań i zawałów, wdarcia się wody do budynków, awarii energomechanicznych i technicznych oraz chemicznych i ekologicznych na powierzchni i w wyrobiskach dołowych. Ratownicy odpowiadają też za zabezpieczanie bezawaryjnej produkcji w ciągu technologicznym poprzez wykonywanie szeregu prac profilaktycznych. Ratownicy KGHM są cenieni i nagradzani na arenie międzynarodowej. W 2022 r. drużyna Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego zajęła III miejsce w konkurencji udzielania pierwszej pomocy w Międzynarodowych Zawodach Zastępów Ratowniczych w Stanach Zjednoczonych.

OUOW „Żelazny Most” stanowi niezwykle istotny element systemu produkcji miedzi. To właśnie w tym miejscu od 45 lat zagospodarowywane są odpady pochodzące z wydobycia i procesu wzbogacania rud. To największy w Europie i jeden z największych na świecie tego typu obiektów, o powierzchni wynoszącej – razem z Kwaterą Południową – ok. 2100 ha. Objętość zdeponowanych w nim odpadów sięga blisko 675 mln m3, długość zapór przekracza 20 km, a ich maksymalna wysokość to 78 m. OUOW spełnia rygorystyczne unijne wymogi w zakresie ochrony środowiska, zapewnia ciągłość pracy systemu odbioru odpadów poflotacyjnych.

10 lipca 1997 roku akcje KGHM Polska Miedź S.A. zadebiutowały na GPW. Pierwszym krokiem do pojawienia się akcji na warszawskim parkiecie było przekształcenie w 1991 roku przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa KGHM Polska Miedź S.A. Po 25 latach od dnia debiutu giełdowego Spółka jest jedną z największych i najbardziej płynnych finansowo spółek na parkiecie. W tym okresie na warszawskiej giełdzie wartość akcji KGHM zwiększyła się kilkukrotnie.

Spółka jest uwzględniana m.in. w indeksach WIG140, WIG-ESG, WIG.MS-BAS, WIG30TR, WIG30, WIG20TR, WIG-górnictwo, WIG-Poland, WIG20, WIG, CEEplus.

Zakres działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska:
 • kopalnictwo rud miedzi i metali nieżelaznych,
 • produkcja górnicza metali, m.in. miedzi, srebra, molibdenu, niklu, złota, platyny, palladu,
 • produkcja wyrobów z miedzi i metali szlachetnych,
 • recykling metali nieżelaznych,
 • usługi budownictwa podziemnego,
 • produkcja maszyn i urządzeń górniczych,
 • usługi transportowe,
 • usługi z zakresu badań, analiz i projektowania,
 • produkcja kruszyw drogowych,
 • odzyskiwanie metali towarzyszących rudom miedzi.

Kluczowe kategorie produktów

Katody miedziane z miedzi elektrolitycznej o minimalnej zawartości miedzi 99,99% są podstawowym produktem KGHM Polska Miedź S.A. Spełniają one najwyższe wymogi jakościowe i są zarejestrowane jako gatunek „A” na Londyńskiej Giełdzie Metali (LME), na Giełdzie Kontraktów Futures (SHFE) oraz Międzynarodowej Giełdzie Energii (INE) w Shanghaju pod trzema markami: HMG-S, HMG-B i HML.

Katody miedziane są również głównym produktem kopalni Carlota w USA, należącej do Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD oraz Franke (należącej do Grupy do kwietnia 2022 r.).

Głównymi odbiorcami katod są producenci walcówki, prętów, płaskowników, rur, blach i taśm.

Walcówka miedziana o średnicy 8 mm powstaje w procesie ciągłego topienia, odlewania i walcowania Contirod®. Produkcja odbywa się głównie z wykorzystaniem katod własnych, wytwarzanych w oddziałach KGHM Polska Miedź S.A. Walcówka jest drugim co do wolumenu wyrobem z miedzi wytwarzanym przez KGHM biorąc pod uwagę wielkość produkcji. Huta Miedzi „Cedynia” produkuje walcówkę w pięciu klasach jakościowych, dopasowanych do różnych potrzeb klientów. Produkt znajduje zastosowanie głównie w przemyśle kablowym, elektromaszynowym oraz elektrotechnicznym.

Srebro elektrolityczne jest produkowane głównie przez KGHM Polska Miedź S.A. Produkt ma postać gąsek (sztabek, wlewków) i granul o zawartości srebra 99,99%. Gąski srebra o wadze ok. 32 kg posiadają certyfikat rejestracji na nowojorskiej Giełdzie Handlowej COMEX oraz certyfikat Dobrej Dostawy, wystawiony przez London Bullion Market Association. Granule srebra pakowane są w woreczki o wadze 25 kg lub 500 kg. Odbiorcami srebra są, między innymi, instytucje finansowe, przemysł jubilerski, przemysł elektroniczny i elektryczny, przemysł fotowoltaiczny, producenci katalizatorów oraz producenci monet, sztabek i medali.

Koncentrat miedzi jest produktem kopalni Robinson w USA, należącej do Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD., zawierającym ok. 20% miedzi. Jest on również wytwarzany przez kopalnię Sierra Gorda w Chile (zawartość miedzi powyżej 20%). W obu tych koncentratach jako produkt dodatkowy występują złoto oraz srebro. Koncentraty miedzi sprzedawane są do dalszego przerobu jako produkt handlowy.

Jednym z głównych produktów handlowych spółki Sierra Gorda są tlenki molibdenu. Powstają one na drodze przerobu produkowanego przez kopalnię Sierra Gorda siarczkowego koncentratu molibdenu (o zawartości ok. 48% Mo). Molibden wykorzystywany jest w przemyśle lotniczym.

Koncentrat molibdenu jest drugim produktem handlowym (obok koncentratu miedzi) kopalni Robinson w USA, należącej do Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. Jego produkcja jest wynikowa i zależy od procesu wytwarzania koncentratu miedzi.

Złoto w postaci sztabek o wadze ok. 0,5 kg, 1 kg, 4 kg, 6 kg i 12 kg, zawierających 99,99% złota, jest produkowane przez KGHM Polska Miedź S.A. Złoto trafia do sektora jubilerskiego, menniczego, banków i przemysłu elektrycznego.

Rudy miedzi, niklu i TPM to produkty kopalń Zagłębia Sudbury w Kanadzie, należących do Grupy Kapitałowej KGHM INTERNATIONAL LTD. Są one sprzedawane do dalszego przerobu w jednym z zakładów znajdujących się na terenie Zagłębia Miedziowego.

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Cedynia” produkuje drut w technologii UPCAST® w dwóch rodzajach: drut z miedzi beztlenowej w gatunku Cu-OFE oraz drut z miedzi beztlenowej zawierającej srebro CuAg (OF). W zależności od zapotrzebowania klientów drut produkowany jest w kilku średnicach: 8 mm, 12,7 mm, 16 mm, 20 mm, 22 mm, 24 mm i 25 mm, z możliwą zawartością srebra. Produkt ten wykorzystuje się przede wszystkim w przemyśle kablowym do produkcji drutów cienkich, emaliowanych, jak również kabli ognioodpornych oraz kabli przenoszących dźwięk i obraz. Drut z miedzi beztlenowej jest także idealnym materiałem do wyciskania na profile płaskie i kształtowniki w procesie Conform®. Dodatkowo drut z miedzi beztlenowej zawierającej srebro znajduje zastosowanie w produkcji trolei i komutatorów.

Granulat miedziany jest uzyskiwany z walcówki Cu ETP1 (99,90% Cu) oraz drutu Cu OFE (99,99% Cu), a jego głównym przeznaczeniem jest produkcja stopów i wykorzystanie w procesach galwanizacji. Orientacyjne wymiary granulatu produkowanego przez KGHM Polska Miedź S.A. to: średnica 8 mm, 12,7 mm oraz długość 10-35 mm.

Wyniki wyszukiwania