Raport zintegrowany
2022

Wprowadzenie

GRI
Spis treści

Działania w obszarze społecznym są ważną częścią działalności KGHM Polska Miedź S.A. Skupiają się na ograniczaniu wszelkiego ryzyka, które mogłoby wynikać z prowadzonej przez Spółkę działalności w odniesieniu do społeczności lokalnej, w tym ograniczania ryzyka narażenia prawa do zdrowia.

GRI
  • 3-3
  • 413-1

Kluczowymi dokumentami w tym zakresie jest obowiązująca Polityka Praw Człowieka oraz wdrażanie Polityki Klimatycznej i Polityki Środowiskowej.

KGHM aktywnie wspiera rozwój społeczności lokalnych, a także szanuje ich kulturę, poprzez respektowanie praw ludności rdzennej (co ma szczególne znaczenie w przypadku zagranicznych spółek Grupy Kapitałowej, nad którymi KGHM Polska Miedź S.A. sprawuje nadzór właścicielski).

Wyniki wyszukiwania