Raport zintegrowany
2022

Nasze aktywa

Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. posiada zdywersyfikowane geograficznie aktywa górnicze (kopalnie rud miedzi oraz pierwiastków towarzyszących, takich jak srebro, molibden, nikiel, złoto i innych metali szlachetnych) zlokalizowane w Polsce, USA, Chile i Kanadzie oraz huty miedzi w Polsce.

Lokalizacja aktywów produkcyjnych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

Polska

Kopalnia ZG „Polkowice-Sieroszowice” położona jest na Dolnym Śląsku na zachód od granic miasta Polkowice. Obecnie prowadzi eksploatację złoża w obrębie czterech obszarów górniczych: „Polkowice”, „Radwanice Wschodnie”, „Sieroszowice” i części obszaru „Głogów Głęboki-Przemysłowy”. W obszarze górniczym „Sieroszowice”, ponad serią miedzionośną, występują też bogate pokłady soli kamiennej. Eksploatacja złoża prowadzona jest systemami komorowo-filarowymi z ugięciem stropu, z zastosowaniem techniki strzałowej. Aktualna zdolność produkcyjna ZG „Polkowice-Sieroszowice” wynosi około 12 mln t rudy rocznie.

Lokalizacja Dolny Śląsk, Polska
Własność Oddział KGHM Polska Miedź S.A.
Typ kopalni podziemna
Kopalina główna ruda miedzi
Kopalina towarzysząca srebro, ołów, sól kamienna, złoto
Typ złoża stratoidalne
Produkt końcowy ruda miedzi
Wydobycie miedzi w urobku w 2022 r. 196,8 tys. t

Kopalnia ZG „Rudna” jest zlokalizowana na Dolnym Śląsku, na północ od miasta Polkowice. Eksploatuje złoże rud miedzi w obszarach górniczych „Rudna” oraz w części obszarów górniczych „Sieroszowice”, „Lubin-Małomice” i „Głogów Głęboki-Przemysłowy”. Głębokość zalegania eksploatowanego aktualnie złoża wynosi od 844 do 1250 m. Eksploatacja złoża prowadzona jest systemami komorowo-filarowymi z ugięciem stropu oraz z podsadzką hydrauliczną, z zastosowaniem techniki strzałowej. Obecna średnia zdolność produkcyjna wynosi około 12 mln t rudy rocznie.

Lokalizacja Dolny Śląsk, Polska
Własność Oddział KGHM Polska Miedź S.A.
Typ kopalni podziemna
Kopalina główna ruda miedzi
Kopalina towarzysząca srebro, ołów, złoto
Typ złoża stratoidalne
Produkt końcowy ruda miedzi
Wydobycie miedzi w urobku w 2022 r. 174,6 tys. t

Kopalnia ZG Lubin zlokalizowana jest w Polsce na Dolnym Śląsku na północny zachód od granic miasta Lubin. Eksploatuje złoże rud miedzi w obszarze górniczym „Lubin-Małomice” na głębokości od 550 do 1006 m. Eksploatacja złoża prowadzona jest systemami komorowo-filarowymi z ugięciem stropu oraz z podsadzką hydrauliczną w filarze ochronnym ustanowionym dla miasta Lubina, z zastosowaniem techniki strzałowej. Aktualna zdolność produkcyjna kopalni wynosi około 8,6 mln t rudy rocznie.

Lokalizacja Dolny Śląsk, Polska
Własność Oddział KGHM Polska Miedź S.A.
Typ kopalni podziemna
Kopalina główna ruda miedzi
Kopalina towarzysząca srebro, ołów, złoto
Typ złoża stratoidalne
Produkt końcowy ruda miedzi
Wydobycie miedzi w urobku w 2022 r. 71,3 tys. t

Kompleks zakładów hutniczych z lokalizacją w Głogowie, obejmujący dwa ciągi do przetopu koncentratów miedzi z wykorzystaniem jednostadialnego zawiesinowego przetopu koncentratów bezpośrednio do miedzi blister. Oprócz miedzi elektrolitycznej Oddział HM „Głogów” produkuje ołów surowy (około 30 tys. t rocznie), srebro (około 1400 t), złoto (około 2 t) oraz kwas siarkowy (ponad 550 tys. t).

Lokalizacja Dolny Śląsk, Polska
Własność Oddział KGHM Polska Miedź S.A.
Typ huty surowcowa
Produkt końcowy miedź elektrolityczna
Produkcja miedzi elektrolitycznej w 2022 r. 463,5 tys. t

Huta zlokalizowana w Legnicy, o aktualnej zdolności produkcyjnej rzędu 123 tys. t miedzi elektrolitycznej. Eksploatowana od lat 50. XX wieku z wykorzystaniem procesu szybowego. Huta oprócz miedzi elektrolitycznej produkuje również ołów rafinowany, w ilości około 30 tys. t rocznie, a także kwas siarkowy – około 100 tys. t, siarczan miedzi oraz siarczan niklu.

Lokalizacja Dolny Śląsk, Polska
Własność Oddział KGHM Polska Miedź S.A.
Typ huty surowcowa
Produkt końcowy miedź elektrolityczna
Produkcja miedzi elektrolitycznej w 2022 r. 122,5 tys. t

Walcownia Miedzi „Cedynia” zlokalizowana w okolicach Orska swoją produkcję opiera na miedzi katodowej pochodzącej z HM „Głogów” oraz z HM „Legnica”. Podstawowym produktem HM „Cedynia” jest walcówka miedziana otrzymywana na linii Contirod, produkowana w ilości około 265 tys. t rocznie, oraz drut z miedzi beztlenowej, produkowany w ilości około 18 tys. t rocznie na linii UPCAST, w tym druty z miedzi beztlenowej z dodatkiem Ag.

Lokalizacja Dolny Śląsk, Polska
Własność Oddział KGHM Polska Miedź S.A.
Typ huty przetwórcza
Produkt końcowy walcówka miedziana, druty z miedzi beztlenowej
Produkcja w 2022 r. 260,9 tys. t walcówki miedzianej i 17,0 tys. t drutów z miedzi beztlenowej

Stany Zjednoczone

Kopalnia zlokalizowana jest w hrabstwie White Pine, w stanie Nevada, ok. 11 km na zachód od Ely (ok. 400 km na północ od Las Vegas), w paśmie górskim Egan, na średniej wysokości 2130 m n.p.m., w pobliżu autostrady nr 50. Kopalnia obejmuje 3 duże wyrobiska: Liberty, Tripp-Veteran oraz Ruth, które jest obecnie eksploatowane. Wydobyta za pomocą konwencjonalnych metod ruda siarczkowa zostaje następnie wzbogacana w procesie flotacji. Produktem końcowym jest koncentrat miedzi i złota oraz osobno koncentrat molibdenu.

Lokalizacja Nevada, USA
Własność 100% KGHM INTERNATIONAL LTD.
Typ kopalni odkrywkowa
Kopalina główna ruda miedzi
Kopalina towarzysząca złoto i molibden
Typ złoża porfirowe/skarnowe
Produkt końcowy koncentrat miedzi i złota, koncentrat molibdenu
Produkcja płatnej miedzi w 2022 r. 46,8 tys. t
Czas życia kopalni 14 lat

Kopalnia Carlota znajduje się w zachodniej części Stanów Zjednoczonych w regionie górniczym Miami-Globe, w stanie Arizona, na poziomie 1 300 m n.p.m. Wydobycie rudy miedzi odbywa się konwencjonalnymi metodami typowymi dla kopalń odkrywkowych metali, tj. urabiania skał za pomocą materiałów wybuchowych i transportu urobku z wykorzystaniem wozów odstawczych. Przeróbka rudy tlenkowej ze względu na jej charakter odbywa się poprzez ługowanie na hałdzie, ekstrakcję uzyskanego roztworu oraz elektrolizę miedzi metalicznej ze stężonego roztworu. Produktem końcowym jest miedź elektrolityczna w postaci katod.

Lokalizacja Arizona, USA
Własność 100% KGHM INTERNATIONAL LTD.
Typ kopalni odkrywkowa
Kopalina główna ruda miedzi
Typ złoża porfirowe
Produkt końcowy katody miedziane
Produkcja płatnej miedzi w 2022 r. 4,1 tys. t
Czas życia kopalni 2 lata

Na dzień 31 grudnia 2022 r. aktywa spółki i związane z nimi zobowiązania nie są ujmowane jako przeznaczone do zbycia.

Kanada

Zagłębie Sudbury położone jest w środkowym Ontario w Kanadzie, ok. 400 km na północ od Toronto. KGHM INTERNATIONAL LTD. posiada tam szereg aktywów, jednak eksploatacja górnicza od kwietnia 2019 roku odbywa się wyłącznie w kopalni podziemnej McCreedy West. Całość pozyskiwanej rudy miedzi i niklu wraz z metalami szlachetnymi jest przerabiana w zakładzie Clarabelle w Sudbury, należącym do Vale.

Lokalizacja Sudbury, Ontario, Kanada
Własność 100% KGHM INTERNATIONAL LTD.
Typ kopalni podziemna
Kopalina główna ruda miedzi, niklu, platyny, palladu i złota
Typ złoża spągowe (footwall)/ kontaktowe Ni
Produkt końcowy ruda miedzi i niklu wraz z metalami szlachetnymi
Produkcja płatnej miedzi w 2022 r. 2,5 tys. t
Czas życia kopalni 5 lat

Projekt zlokalizowany jest w kanadyjskiej prowincji Ontario, w odległości ok. 35 km na zachód od miasta Sudbury. W 2002 roku nabyto prawa do złóż mineralnych na obszarze Victoria i rozpoczęto prace poszukiwawcze na tym terenie. Obecny scenariusz rozwoju projektu zakłada udostępnienie złoża przez dwa szyby (eksploatacyjny oraz wentylacyjny). Na podstawie przeprowadzonych w 2017 roku prac analitycznych obecny bazowy scenariusz zakłada dwie fazy rozwoju projektu Victoria, obejmujące głębienie pierwszego szybu przy jednoczesnym wykonaniu dodatkowych prac eksploracyjnych, a następnie głębienie szybu produkcyjnego.

W 2022 roku na terenie projektu kontynuowano prace związane z przygotowaniem wybranych elementów infrastruktury powierzchniowej do jego dalszego rozwoju. Zakończono m.in. budowę wieży szybowej jednego z szybów, nastąpił znaczący postęp w zakresie budowy fundamentów budynku maszyn wyciągowych, zakończono budowę stacji oczyszczania wody, trwają prace związane ze zbiornikiem wody kopalnianej. Kontynuowano także prace inżynieryjne związane z budową szybu produkcyjnego oraz działania związane z utrzymaniem dobrych relacji i współpracą z kluczowymi interesariuszami Projektu.

Lokalizacja Zagłębie Sudbury, Ontario, Kanada
Własność 100% KGHM INTERNATIONAL LTD.
Typ kopalni podziemna
Kopalina główna ruda miedziowo-niklowa
Metale towarzyszące złoto, platyna i pallad
Produkt końcowy ruda miedzi, niklu i metali szlachetnych
Prognozowana produkcja roczna 16 tys. t Ni, 18 tys. t Cu
Czas życia kopalni 14 lat

Projekt Ajax zlokalizowany jest w Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, w odległości 400 km na północny wschód od Vancouver, w bliskim sąsiedztwie miasta Kamloops. Projekt zakłada budowę kopalni odkrywkowej miedzi i złota oraz zakładu wzbogacania rud wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Do 2016 roku prowadzono prace nad Studium wykonalności projektu, określające wstępne warunki ekonomiczne przedsięwzięcia. W związku z nieprzyznaniem Certyfikatu Oceny Środowiskowej (EA Certificate) w 2022 roku kontynuowano prace związane głównie z monitoringiem oraz zabezpieczeniem terenu projektu zgodnie z wymogami regulacyjnymi.

Lokalizacja Kamloops, Kolumbia Brytyjska, Kanada
Własność KGHM INTERNATIONAL LTD. 80%; Abacus Mining and Exploration Inc. 20%
Typ kopalni odkrywkowa
Kopalina główna ruda miedzi
Metale towarzyszące metale szlachetne (złoto i srebro)
Produkt końcowy koncentrat miedzi
Prognozowana produkcja roczna 53 tys. t Cu, 114 tys. oz Au
Czas życia kopalni 19 lat

Chile

Kopalnia Sierra Gorda zlokalizowana jest na pustyni Atacama, na obszarze administracyjnym Sierra Gorda, w regionie Antofagasta. Rozpoczęła produkcję komercyjną w lipcu 2015 roku. Wydobycie rudy obejmuje urabianie jej za pomocą materiałów wybuchowych, załadunek oraz transport wozami odstawczymi do zakładu przeróbczego, gdzie następnie poddawana jest ona procesom kruszenia i mielenia. Produktem końcowym procesu zakładu przeróbczego Sierra Gorda jest koncentrat miedzi oraz koncentrat molibdenu.

Lokalizacja Region II, Chile
Własność* 55% KGHM INTERNATIONAL LTD, 45% South32
Typ kopalni odkrywkowa
Kopalina główna ruda miedzi
Metale towarzyszące molibden, złoto
Czas życia kopalni 26 lat dla obecnego złoża na podstawie I fazy inwestycji wraz z działaniem usuwania wąskich gardeł. Dodatkowo istnieje możliwość wydłużenia eksploatacji z uwzględnieniem nowych złóż
Produkt końcowy koncentrat miedzi, koncentrat molibdenu
Produkcja płatna w 2022 r. 165,1 tys. t miedzi w koncentracie, 5,3 mln funtów molibdenu w koncentracie – dane dla 100%, udział KGHM Polska Miedź S.A. wynosi 55%
Czas życia kopalni 26 lat
* 22 lutego 2022 r. zakończyła się transakcja sprzedaży 45% udziałów w Sierra Gorda S.C.M. przez Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. oraz Sumitomo Corporation do South32, australijskiej grupy górniczej z siedzibą w Perth. Transakcja została przeprowadzona na podstawie umów sprzedaży zawartych 14 października 2021 r.

26 kwietnia 2022 r. spółki zależne KGHM INTERNATIONAL LTD., Franke Holdings Ltd. oraz Centenario Holdings Ltd. podpisały umowę zbycia 100% udziałów spółki Sociedad Contractual Minera Franke, będącej właścicielem kopalni Franke w Chile, na rzecz Minera Las Cenizas S.A. za wynegocjowaną początkową cenę nabycia w wysokości 25 mln USD.

Pozostałe aktywa
(inwestycje kapitałowe i ich finansowanie)

Z punktu widzenia zabezpieczenia pracy ciągu technologicznego KGHM Polska Miedź S.A. istotne są spółki krajowe działające głównie na jego rzecz, w tym m.in.:

PeBeKa S.A.
  • wykonawca robót górniczych;
KGHM ZANAM S.A.
  • dostawca i serwisant maszyn górniczych, świadczy również usługi utrzymania ruchu w wybranych obszarach i uczestniczy w realizacji zadań inwestycyjnych;
KGHM Metraco S.A.
  • dostawca złomów miedzi;
„Energetyka” sp. z o.o
  • spółka zabezpiecza część potrzeb energetycznych KGHM Polska Miedź S.A.;
POL-MIEDŹ TRANS Sp. z o.o.
  • główna spółka logistyczna w Grupie Kapitałowej.
W zakresie pozostałych jednostek – spółek non-core – znaczącą część aktywów stanowią inwestycje z obszaru szeroko rozumianej ochrony zdrowia, w tym Polska Grupa Uzdrowisk.

Ponadto wśród spółek zagranicznych, pod marką DMC Mining Services, funkcjonuje grupa spółek DMC Mining Services Ltd., FNX Mining Company Inc. (oddział DMC), Raise Boring Mining Services S.A. de C.V. (od 11 lutego 2022 r. działająca pod zmienioną nazwą DMC Mining Services Mexico, S.A. de C.V.), DMC Mining Services Corporation, DMC Mining Services Colombia S.A.S., DMC Mining Services (UK) Ltd. oraz DMC Mining Services Chile SpA, które świadczą usługi w zakresie głębienia szybów, robót przygotowawczych, budowy naziemnych i podziemnych obiektów kopalń, wiertnictwa górniczego, drążenia tuneli na potrzeby budownictwa ogólnego oraz usług inżynieryjnych.

Wyniki wyszukiwania