Raport zintegrowany
2022

Wsparcie na rzecz społeczności Ukrainy

Spis treści

Od lat KGHM angażuje się w pomoc potrzebującym zarówno w formie stałej pomocy, jak i podejmowania zdecydowanych działań w chwilach niespodziewanych kryzysów. W roku 2022 takich działań wymagała niespodziewana rosyjska agresja na Ukrainę.

KGHM Polska Miedź S.A. oraz spółki Grupy Kapitałowej KGHM wykazały olbrzymie zaangażowanie w działania pomocowe od samego początku konfliktu wojennego. Będąc świadkami okrucieństw wobec mieszkańców Ukrainy oraz wielkiej fali uchodźców szukających schronienia w Polsce, spółki Grupy Kapitałowej postanowiły zrobić wszystko, aby zapewnić im schronienie i podstawowe warunki do życia.

Pomoc bardzo szybko trafiła do tych, którzy musieli zostać na terenach objętych działaniami wojennymi. KGHM Polska Miedź i KGHM ZANAM S.A. zorganizowały transport niezbędnych do ratowania życia i zdrowia środków medycznych dla ukraińskich szpitali. Trzy tiry dostarczyły kilka ton leków i materiałów medycznych do oblężonych miast o wartości aż miliona złotych.

Już od pierwszych dni wojny pracownicy i wolontariusze z Grupy Kapitałowej KGHM rozpoczęli wydawanie posiłków dla uchodźców z Ukrainy w zbudowanym przez PHU Lubinpex Sp. z o.o. namiocie gastronomicznym przy kolejowym Dworcu Centralnym w Warszawie. Przez 5 miesięcy, każdego dnia, wydawanych było nawet 10 tys. posiłków dla przybywających do Warszawy Ukraińców. Przez cały okres działania namiotu wydano łącznie ponad 500 tys. posiłków.
500
tys.
posiłków

Mając świadomość, jak ważne dla każdego uchodźcy jest bezpieczne schronienie, w ramach Grupy Kapitałowej KGHM udostępnione zostały budynki i miejsca mieszkalne dla tych, których wojna zmusiła do opuszczenia domów. Ponad 300 uchodźców trafiło do tymczasowych ośrodków pobytowych na Dolnym Śląsku, w województwie lubuskim i podlaskim. 150 uchodźców zostało też ulokowanych w ośrodkach uzdrowiskowych należących do spółki z Grupy Kapitałowej KGHM. Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że wielu pracowników KGHM Polska Miedź bezinteresownie, we własnych domach, zaoferowało schronienie uchodźcom. Dodatkowo przekazano ponad 750 łóżek/materaców z kompletami kołder i pościeli do punktów pobytowych istniejących w 25 samorządach.

W odpowiedzi na potrzeby uchodźców z Ukrainy uruchomiono w Lubinie Centrum Pomocy „My Razem”, którego zadaniami były m.in. pomoc w poszukiwaniu miejsc noclegowych, wsparcie w zakresie tłumaczeń i kwestii prawnych oraz medycznych, a także koordynacja kontaktów z samorządami, Caritasem i innymi organizacjami pozarządowymi w regionie. W kolejnych fazach działań pomocowych KGHM Polska Miedź S.A. wsparła także naukę języka polskiego oraz promocję kampanii szczepień na choroby zakaźne wśród uchodźców z Ukrainy.

Wszystkie spółki z Grupy Kapitałowej KGHM zaangażowały się w udzielanie wsparcia uchodźcom z Ukrainy lub organizując pomoc mieszkańcom w Ukrainie. Wymienione powyżej działania to tylko niewielka część podjętych przez spółki inicjatyw pomocowych.

W marcu 2022 r. The KGHM INTERNATIONAL LTD. Corporate Office Sponsorship Committee („Komitet”) podjął decyzję o wsparciu promowanego przez UNICEF programu Ukraine Relief Fund. Akcja polegała na tym, że firma podwajała sumy darowane przez pracowników. UNICEF, po otrzymaniu zebranej kwoty, także ją podwoił. W ten sposób akcja KGHM INTERNATIONAL LTD wygenerowała w sumie kwotę 94 924,76 CAD, która została przez UNICEF przeznaczona na pokrycie pilnych potrzeb uchodźców.

W czerwcu 2022 r. kwotą 10 000,00 USD wsparto działalność organizacji Feed My Starving Children (FMSC), dokarmiającej głodne dzieci na całym świecie, poprzez dostarczanie im paczek żywnościowych. Organizacja pomaga również dzieciom dotkniętym wojną w Ukrainie.
10 000,00
USD
wsparcie działalności organizacji Feed My Starving Children (FMSC)
Wyniki wyszukiwania