Raport zintegrowany
2022

Kluczowe partnerstwa i wspierane inicjatywy

GRI
GRI
  • 2-28
Organizacje krajowe, których członkiem jest KGHM Polska Miedź S.A.
Rok przystąpienia
Organizacje zawodowe
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce 1975
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych 2005
Organizacje sektorowe
GS1 2002
Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii 2008
Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyclingu 2009
Fundacja Bezpieczne Górnictwo 2010
Stowarzyszenie Polski Komitet Światowego Kongresu Górniczego 2011
Polska Izba Przemysłu Chemicznego 2019
Izba Przemysłowo-Handlowa Gospodarki Złomem 2022
Stowarzyszenie Dolnośląska Dolina Wodorowa 2022
Grupa Wspólnych Inicjatyw Społecznych GÓRNICTWO OK 2017
Organizacje działające na rynku energii
Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii 2006
Organizacje gospodarcze
Związek Pracodawców Polska Miedź 1996
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych 1997
Polsko-Kanadyjska Izba Gospodarcza 2012
Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania BHP ISO 45000 2018
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców 2019
American Chamber of Commerce 2019
Polskie Towarzystwo Gospodarcze 2021
Stowarzyszenie Polskie Forum ISO 14000 (zarządzanie środowiskowe) 2022
Organizacje ekologiczne
Polska Izba Ekologii w Katowicach 2002
Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój” 2011
Porozumienia, Sojusze, Nauka
Konsorcjum Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski 2014
Polski Komitet Normalizacyjny 2018
MAKROKLASTER – Technologie w Bezpieczeństwie Publicznym 2022
Organizacje międzynarodowe, których członkiem jest KGHM Polska Miedź S.A.
Rok przystąpienia
Organizacje surowcowe
International Copper Study Group 1996
London Bullion Market Association 2000
International Copper Association 2007
International Lead and Zinc Study Group 2012
Organizacje sektorowe
International Wrought Copper Council 1996
Eurometaux 2005
European Precious Metals Federation 2009
Minor Metals Trade Association 2013
CEFIC- ESA (Europejskie Stowarzyszenie Kwasu Siarkowego) 2013
Związek Pracodawców Business&Science Poland 2019
International Lead Association 2020
Organizacje działające na rynku energii
Nucleareurope 2022
Organizacje górnicze
Euromines 2005
European Technology Platform on Sustainable Mineral Resources 2010
Consejo Minero Chile 2014
Porozumienia, sojusze, nauka
European Innovation Partnership 2014
EIT on Raw Materials – European Institute of Innovation and Technology 2018
European Raw Material Alliance 2020
Wyniki wyszukiwania