Raport zintegrowany
2022

Wsparcie sportu

Spis treści

Aktywność sportowa i zdrowy tryb życia to obszary, które KGHM wspiera od lat, zarówno w wymiarze lokalnym, jak i na poziomie ogólnopolskich wydarzeń.

Od 2019 r. realizowany jest program CSR „Miedziane Rywalizacje”, w ramach którego przekazywane są roczne stypendia dla sportowców za wzorowe osiągnięcia sportowe i dążenie do osiągania coraz lepszych wyników. W 2022 r. takim wsparciem zostało objętych aż 27 sportowców z całej Polski, w tym 14 z samego Zagłębia Miedziowego.

Na wsparcie KGHM mogą również liczyć organizatorzy lokalnych wydarzeń sportowych, takich jak regionalne biegi i wydarzenia, które organizowane są dla mieszkańców Zagłębia Miedziowego. Na przestrzeni lat KGHM wsparł m.in. Cross Straceńców, Biegi Wilczym Tropem oraz inne, podobne inicjatywy.

W roku 2022 ważną inicjatywą promującą zdrowy tryb życia i sport, skierowaną do pracowników KGHM i mieszkańców Zagłębia Miedziowego, była kolejna edycja programu „Przygotuj się wspólnie z nami”. Uczestniczące w nim osoby mogły skorzystać z bezpłatnych treningów biegowych oraz przygotować się do startu w zawodach – Bieg o Lampkę Górniczą pod okiem profesjonalnych trenerów lekkoatletyki. Uczestnikom zapewniono również porady fizjoterapeuty, dietetyka i programy treningowe.

Spółka promuje aktywne spędzanie wolnego czasu. Jednym z przykładów takich działań jest istniejący od 2014 r. program EKO-Zdrowie.

EKO-Zdrowie

Inicjatywą, która promuje aktywne spędzanie czasu jest realizowany od 2014 r. program EKO-Zdrowie. Skierowany jest do pracowników i mieszkańców Zagłębia Miedziowego ze wszystkich grup wiekowych – dzieci i młodzieży, osób dorosłych oraz seniorów.

Na działania prozdrowotne programu składają się cykliczne zajęcia: nordic walking dla dorosłych, gimnastyki rekreacyjnej dla seniorów oraz lekcje nauki pływania dla dzieci. Do tej pory w trzech edycjach projektu dla seniorów udział wzięło ponad 250 osób w wieku 55-80 lat.

Ważnym obszarem podejmowanych działań w programie są badania medyczne i profilaktyka. Jednym z nich jest projekt badań przesiewowych dla pracowników KGHM realizowany przez należącą do Grupy Kapitałowej KGHM spółkę Miedziowe Centrum Zdrowia.

Badania tomografii komputerowej obejmują:
  • wczesne wykrywanie raka płuc,
  • diagnostykę rozedmy,
  • ocenę zwapnień w tętnicach wieńcowych.
4 000
pracowników skorzystało z badań tomografii komputerowej
Wyniki wyszukiwania