Raport zintegrowany
2022

KGHM Polska Miedź S.A. na GPW

Spis treści

KGHM Polska Miedź S.A. zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) w lipcu 1997 r. Akcje Spółki notowane są na rynku podstawowym GPW w systemie notowań ciągłych i wchodzą w skład indeksów głównych WIG, WIG20, WIG30 oraz publikowanego od 3 września 2019 r. indeksu WIG-ESG, który obejmuje spółki giełdowe przestrzegające zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie.

KGHM Polska Miedź S.A. wchodzi również w skład indeksu sektorowego WIG-GÓRNICTWO oraz znajduje się wśród spółek należących do prestiżowego indeksu FTSE4Good Index Series. FTSE4Good Index Series należy do grupy etycznych wskaźników inwestycyjnych, uwzględniających kryteria odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw i zarządzania ryzykiem ESG.

Rok 2022 przyniósł ogólne pogorszenie nastrojów na rynkach akcji ze względu na istniejącą niepewność co do rozwoju globalnej sytuacji makroekonomicznej w reakcji na konflikt zbrojny wynikający z agresji Rosji na Ukrainę oraz wciąż odczuwalne konsekwencje pandemii koronawirusa.

W analizowanym okresie 12 miesięcy 2022 r. najwyższą cenę, jaką inwestorzy byli skłonni zapłacić za akcje Spółki – 182,20 PLN, odnotowano 24 marca. Postępujący przez kilka następnych miesięcy trend spadkowy sprawił, że 28 września kurs akcji KGHM Polska Miedź S.A. osiągnął minimum na poziomie 84,22 PLN. Pod koniec roku cena akcji Spółki zaczęła rosnąć, osiągając na zamknięciu sesji 30 grudnia poziom 126,75 PLN. Ostatecznie jednak kurs akcji Spółki spadł o 9,1% w stosunku do ceny akcji z ostatniej sesji 2021 r.

Wspomniane czynniki miały również istotny wpływ na cenę głównego produktu Spółki – miedzi, która to spadła do 8387 USD/t, czyli o 13,5% względem ceny osiągniętej na koniec 2021 r., przy jednoczesnej zwyżce kursu średniego dolara do złotego o 8,4%.

Skutki sytuacji makroekonomicznej miały odzwierciedlenie także w indeksach giełdowych WIG, WIG20 i WIG30, które odnotowały spadek odpowiednio o 17,08%, 20,95% oraz 20,88%. W podobnym położeniu znalazł się również londyński indeks FTSE 350 mining – obejmujący spółki z sektora górniczego notowane na London Stock Exchange, który od początku roku spadł aż o 43,3% w stosunku do jego wartości z końca 2021 r.

Kluczowe dane dotyczące notowań akcji Spółki na GPW w Warszawie S.A. w latach 2021–2022
Symbol: KGH ISIN: PLKGHM000017 J.m. 2022 2021
Liczba akcji mln sztuk 200 200
Kapitalizacja Spółki na koniec roku mld PLN 25,4 27,9
Średni wolumen obrotu na sesję sztuk 727 127 584 783
Wartość obrotów mln PLN 23 189,58 26 308,89
Zmiana kursu akcji w stosunku do ostatniego kursu roku poprzedzającego % -9,1 -23,8
Maksymalny kurs zamknięcia w roku PLN 182,20 223,80
Minimalny kurs zamknięcia w roku PLN 84,22 133,10
Kurs zamknięcia z ostatniego dnia notowań w roku PLN 126,75 139,40
(źródło: opracowanie własne, biuletyn statystyczny GPW za 2021 i 2022 r., Bloomberg)
Wyniki wyszukiwania