Raport zintegrowany
2022
Spis treści
GRI
  • 3-3
  • 3-3
  • 401-2
  • 403-6
  • 404-1
  • 404-2

Jednym z kluczowych czynników świadczących o tym, że organizacja jest dobrym miejscem pracy, jest stwarzanie możliwości rozwoju pracownikom. W kształtowaniu polityki szkoleniowej KGHM uwzględnia kwestie różnorodności potrzeb, konieczności rozwoju kluczowych kompetencji, różnic kulturowych wynikających z międzynarodowego charakteru działalności, jak również specyfikę branż, w jakich działają poszczególne spółki. Dlatego też Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. nie ma zdefiniowanej wspólnej polityki szkoleniowej, a każda spółka realizuje własne działania w obszarze szkoleń pracowników.

Ponadto, w KGHM funkcjonuje proces zarządzania wynikami dla kadry menedżerskiej oraz system ocen pracowników.

Wyniki wyszukiwania