Raport zintegrowany
2022

12.9 Wynagrodzenie członków kluczowego personelu kierowniczego

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

od 01.01.2022 do 31.12.2022
Wynagrodzenie członków Zarządu (w tys. PLN) Okres pełnienia funkcji Wynagrodzenia w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu Wynagrodzenia po okresie pełnienia funkcji członka Zarządu Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy Łączne dochody
Członkowie Zarządu pełniący funkcję na 31 grudnia 2022
Tomasz Zdzikot 01.09-31.12 373 373
Mirosław Kidoń 10.12-31.12 64 64
Marek Pietrzak 01.01-31.12 1 079 1 079
Marek Świder 15.03-31.12 836 836
Mateusz Wodejko 21.12-31.12 32 32
Członkowie Zarządu niepełniący funkcji na 31 grudnia 2022
Marcin Chludziński 01.01-11.10 1 939 435 2 374
Adam Bugajczuk 01.01-31.08 1 667 1 667
Paweł Gruza 01.01-09.08 1 604 163 1 767
Andrzej Kensbok 01.01-06.12 1 679 298 1 977
Katarzyna Kreczmańska – Gigol 277 277
Jerzy Paluchniak 01.09-11.10 120 120
Radosław Stach 277 277
Dariusz Świderski 01.01-21.02 148 600 14 762
RAZEM 9 541 1 154 910 11 605
od 01.01.2021 do 31.12.2021
Wynagrodzenie członków Zarządu (w tys. PLN) Okres pełnienia funkcji Wynagrodzenia w okresie pełnienia funkcji członka Zarządu Wynagrodzenia po okresie pełnienia funkcji członka Zarządu Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy Łączne dochody
Członkowie Zarządu pełniący funkcję na 31 grudnia 2021
Marcin Chludziński 01.01-31.12 2 220 2 220
Adam Bugajczuk 01.01-31.12 1 886 1 886
Paweł Gruza 01.01-31.12 1 881 1 881
Andrzej Kensbok 16.04-31.12 698 698
Marek Pietrzak 26.10-31.12 177 177
Dariusz Świderski 15.05-31.12 603 603
Członkowie Zarządu niepełniący funkcji na 31 grudnia 2021
Katarzyna Kreczmańska – Gigol 01.01-15.04 1 193 475 1 668
Radosław Stach 01.01-15.04 1 189 41 1 230
RAZEM 9 847 516 10 363
od 01.01.2022 do 31.12.2022
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej (w tys. PLN) Okres pełnienia funkcji Krótkoterminowe świadczenia pracownicze Krótkoterminowe świadczenia z tytułu pełnienia funkcji Łączne dochody
Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcję na 31 grudnia 2022
Agnieszka Winnik -Kalemba 01.01-31.12 164 164
Katarzyna Krupa 01.01-31.12 149 149
Wojciech Zarzycki 22.06-31.12 78 78
Józef Czyczerski 01.01-31.12 203 150 353
Przemysław Darowski 01.01-31.12 109 149 258
Andrzej Kisielewicz 01.01-31.12 149 149
Bogusław Szarek 01.01-31.12 372 149 521
Marek Wojtków 07.10-31.12 35 35
Radosław Zimroz 07.10-31.12 35 35
Piotr Ziubroniewicz 24.11-31.12 15 15
Członkowie Rady Nadzorczej niepełniący funkcji na 31 grudnia 2022
Piotr Dytko 22.06-07.10 44 44
Jarosław Janas 01.01-21.06 71 71
Robert Kaleta 01.01-07.10 115 115
Bartosz Piechota 01.01-21.06 71 71
RAZEM 684 1 374 2 058
od 01.01.2021 do 31.12.2021
Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej (w tys. PLN) Okres pełnienia funkcji Krótkoterminowe świadczenia pracownicze Krótkoterminowe świadczenia z tytułu pełnienia funkcji Łączne dochody
Członkowie Rady Nadzorczej pełniący funkcję na 31 grudnia 2021
Agnieszka Winnik -Kalemba 01.01-31.12 142 142
Katarzyna Krupa 06.07-31.12 66 66
Jarosław Janas 01.01-31.12 136 136
Józef Czyczerski 01.01-31.12 186 136 322
Przemysław Darowski 01.01-31.12 104 136 240
Robert Kaleta 06.07-31.12 66 66
Andrzej Kisielewicz 01.01-31.12 144 144
Bartosz Piechota 01.01-31.12 136 136
Bogusław Szarek 01.01-31.12 265 136 401
Członkowie Rady Nadzorczej niepełniący funkcji na 31 grudnia 2021
Katarzyna Lewandowska 01.01-20.04 42 42
Marek Pietrzak 01.01-25.10 111 111
RAZEM 555 1 251 1 806
od 01.01.2022
do 31.12.2022
od 01.01.2021
do 31.12.2021
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze członków pozostałego kluczowego personelu kierowniczego (w tys. PLN) 3 496 3 934

Na podstawie definicji kluczowego personelu kierowniczego zgodnie z MSR 24 oraz analizy uprawnień i zakresu odpowiedzialności członków organów zarządczych Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. wynikających z dokumentów korporacyjnych oraz umów o zarządzanie, za pozostały kluczowy personel kierowniczy Grupy Kapitałowej uznano członków Rady Dyrektorów KGHM INTERNATIONAL LTD. oraz Prezesa Zarządu KGHM INTERNATIONAL LTD.

Wyniki wyszukiwania