Raport zintegrowany
2022

12.11 Skład Grupy Kapitałowej

w mln PLN, chyba że wskazano inaczej

Nazwa jednostki Siedziba Procentowy udział Grupy
stan na 31.12.2022 stan na 31.12.2021
BIPROMET S.A. Katowice 100 100
CBJ sp. z o.o. Lubin 100 100
CENTROZŁOM WROCŁAW S.A. Wrocław 100 100
CUPRUM Zdrowie sp. z o.o. (dawniej CUPRUM Nieruchomości sp. z o.o.) Wrocław 100 100
„Energetyka” sp. z o.o. Lubin 100 100
Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. Wrocław 100 100
Fundusz Hotele 01 Sp. z o.o. S.K.A. Wrocław 100 100
INOVA Spółka z o.o. Lubin 100 100
INTERFERIE  S.A. Legnica 69,71
Interferie Medical SPA Sp. z o.o. Legnica 90,12
KGHM CUPRUM  sp. z o.o. – CBR Wrocław 100 100
CUPRUM Development sp. z o.o. Wrocław 100 100
KGHM Kupfer AG Weißwasser 100 100
KGHM VII FIZAN Wrocław 100
KGHM Metraco S.A. Legnica 100 100
KGHM (SHANGHAI) COPPER TRADING CO., LTD. Shanghai 100 100
KGHM TFI S.A. Wrocław 100 100
KGHM ZANAM S.A. Polkowice 100 100
„MIEDZIOWE CENTRUM ZDROWIA” S.A. Lubin 100 100
NITROERG S.A. Bieruń 87,12 87,12
NITROERG SERWIS Sp. z o.o. Wilków 87,12 87,12
PeBeKa S.A. Lubin 100 100
MERCUS Logistyka sp. z o.o. Polkowice 100 100
PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. Lubin 100 100
Future 1 Sp. z o.o. Lubin 100 100
KGHM Centrum Analityki Sp. z o.o. Lubin 100 100
Future 3 Sp. z o.o. Lubin 100 100
Future 4 Sp. z o.o. Lubin 100 100
Future 5 Sp. z o.o. Lubin 100 100
Future 7 Sp. z o.o. w likwidacji Lubin 100
PMT Linie Kolejowe Sp. z o.o. Owczary 100 100
POL-MIEDŹ TRANS  Sp. z o.o. Lubin 100 100
Polska Grupa Uzdrowisk Sp. z o.o. Wrocław 100 100
Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o.-Grupa PGU Jelenia Góra 98,85 98,85
Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU Polanica Zdrój 100 100
Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A. Połczyn Zdrój 100 100
Uzdrowisko Świeradów-Czerniawa Sp. z o.o.-Grupa PGU Świeradów Zdrój 99,4 99,4
WMN „ŁABĘDY” S.A. Gliwice 84,98 84,98
WPEC w Legnicy S.A. Legnica 100 100
Zagłębie Lubin S.A. Lubin 100 100
OOO ZANAM VOSTOK Gaj (Rosja) 100 100
TUW Cuprum Lubin 99,49 100
Nazwa jednostki Siedziba Procentowy udział Grupy
stan na 31.12.2022 stan na 31.12.2021
Grupa Kapitałowa KGHM INTERNATIONAL LTD. 
KGHM INTERNATIONAL LTD. Kanada 100 100
KGHM AJAX MINING INC. Kanada 80 80
Sugarloaf Ranches Ltd. Kanada 80 80
KGHMI HOLDINGS LTD. Kanada 100 100
Quadra FNX Holdings Chile Limitada Chile 100 100
Aguas de la Sierra Limitada Chile 100 100
Quadra FNX FFI S.à r.l. Luksemburg 100 100
Robinson Holdings (USA) Ltd. USA 100 100
Wendover Bulk Transhipment Company USA 100 100
Robinson Nevada Mining Company USA 100 100
Carlota Holdings Company USA 100 100
Carlota Copper Company USA 100 100
FNX Mining Company Inc. Kanada 100 100
DMC Mining Services Ltd. Kanada 100 100
Quadra FNX Holdings Partnership Kanada 100 100
DMC Mining Services Mexico, S.A. de C.V. (dawniej Raise Boring Mining Services, S.A. de C.V.) Meksyk 100 100
FNX Mining Company USA Inc. USA 100 100
DMC Mining Services Corporation USA 100 100
Centenario Holdings Ltd. Kanada 100 100
Minera Carrizalillo SpA Chile 100 100
KGHM Chile SpA Chile 100 100
FRANKE HOLDINGS LTD. Kanada 100 100
Sociedad Contractual Minera Franke Chile 100
0899196 B.C. Ltd. Kanada 100 100
DMC Mining Services (UK) Ltd. Wielka Brytania 100 100
DMC Mining Services Colombia SAS Kolumbia 100 100
DMC Mining Services Chile SpA Chile 100 100

Zmiany w strukturze organizacyjnej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.

W związku z realizowanym w II połowie 2022 r. procesem reorganizacji w ramach Grupy Kapitałowej, w zakresie spółek portfelowych Funduszu KGHM VII FIZAN, wystąpiły następujące zdarzenia:

  • 20 lipca 2022 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki bezpośrednio zależnej CUPRUM Nieruchomości
    sp. z o.o. podwyższyło kapitał zakładowy tego podmiotu o kwotę 368 mln PLN. Wszystkie udziały w podwyższonym kapitale objęła KGHM Polska Miedź S.A. Jednocześnie dokonano zmiany firmy spółki z CUPRUM Nieruchomości sp. z o.o. na CUPRUM Zdrowie sp. z o.o.;
  •  w dniach od 27 lipca do 1 sierpnia 2022 r. przeprowadzono transakcje zbycia przez KGHM VII FIZAN na rzecz spółki CUPRUM Nieruchomości sp. z o.o., akcji i udziałów wszystkich spółek portfelowych Funduszu, w tym czterech spółek uzdrowiskowych: Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – Grupa PGU, Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A., Uzdrowisko Cieplice
    Sp. z o.o. – Grupa PGU, Uzdrowisko Świeradów – Czerniawa Sp. z o.o. – Grupa PGU;
  • po reorganizacji KGHM VII FIZAN wykupił od KGHM Polska Miedź S.A., na żądanie Jednostki Dominującej, 100 % Certyfikatów Inwestycyjnych Funduszu za kwotę 367 mln PLN, w dniu 22 listopada 2022 r. nastąpiła likwidacja KGHM VII FIZAN.

Schemat Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. na dzień 31 grudnia 2022 r.

Wyniki wyszukiwania